Quickscan: Het projectteam aan het werk Laptop van het RekenAtelier Laptop van het RekenAtelier Planuitwerking: Definitieve Maquette Varianten uitwerking: digitale maquette Varianten uitwerking: digitale maquette Planuitwerking: beeldkwaliteitsplan Planuitwerking: Project Planning Varianten studie: Marktanalyse Varianten Studie: Planidentiteit Variantenstudie: financiële doorrekening Quickscan Maquette Quickscan: SWOT analyse Quickscan: programma Quickscan: financiele raming bewoners participatie